Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Win percent For Against Won home Won away Drawn home Drawn away Lost home Lost away Points home Points away Won in group Lost in group Win percent in group Current form
1 Hải Phòng FCHải Phòng FC 4 2 2 0 6 - 4 2 8 0.750 6 4 1 1 1 1 0 0 4 4 WWDD?
2 Hà Nội FCHà Nội FC 3 2 1 0 2 - 0 2 7 0.833 2 0 1 1 1 0 0 0 4 3 DWW??
3 Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An 4 2 1 1 5 - 3 2 7 0.625 5 3 1 1 0 1 1 0 3 4 WLWD?
4 Viettel FCViettel FC 4 2 1 1 6 - 3 3 7 0.625 6 3 1 1 0 1 1 0 3 4 WWDL?
5 Bình Định FCBình Định FC 3 2 0 1 5 - 4 1 6 0.667 5 4 0 2 0 0 1 0 0 6 LWW??
6 Bình Dương FCBình Dương FC 4 1 2 1 4 - 4 0 5 0.500 4 4 0 1 1 1 1 0 1 4 LWDD?
7 Thanh Hóa FCThanh Hóa FC 4 1 1 2 4 - 3 1 4 0.375 4 3 1 0 0 1 1 1 3 1 LDWL?
8 TPHCMTPHCM 3 0 3 0 1 - 1 0 3 0.500 1 1 0 0 1 2 0 0 1 2 DDD??
9 Đà Nẵng FCĐà Nẵng FC 4 0 3 1 3 - 6 -3 3 0.375 3 6 0 0 2 1 0 1 2 1 DDDL?
10 HAGLHAGL 4 0 3 1 2 - 4 -2 3 0.375 2 4 0 0 2 1 0 1 2 1 DDLD?
11 Sài Gòn FCSài Gòn FC 3 0 2 1 3 - 5 -2 2 0.333 3 5 0 0 2 0 0 1 2 0 DLD??
12 Hồng Lĩnh Hà TĩnhHồng Lĩnh Hà Tĩnh 4 0 2 2 2 - 5 -3 2 0.250 2 5 0 0 0 2 2 0 0 2 LDDL?
13 Nam Định FCNam Định FC 2 0 1 1 1 - 2 -1 1 0.250 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 DL???

Bảng Xếp Hạng

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Win percent For Against
1 Hải Phòng FCHải Phòng FC 4 2 2 0 6 - 4 2 8 0.750 6 4
2 Hà Nội FCHà Nội FC 3 2 1 0 2 - 0 2 7 0.833 2 0
3 Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An 4 2 1 1 5 - 3 2 7 0.625 5 3