Vòng 1
25-02-2022
Bình Dương FC
Bình Dương FC
Sông Lam Nghệ An
Sông Lam Nghệ An
25-02-2022
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng FC
Hải Phòng FC
25-02-2022
Bình Định FC
Bình Định FC
Viettel FC
Viettel FC
26-02-2022
Nam Định FC
Nam Định FC
HAGL
HAGL
26-02-2022
Sài Gòn FC
Sài Gòn FC
Đà Nẵng FC
Đà Nẵng FC
Vòng 2
01-03-2022
Sông Lam Nghệ An
Sông Lam Nghệ An
Bình Định FC
Bình Định FC
01-03-2022
Thanh Hóa FC
Thanh Hóa FC
Bình Dương FC
Bình Dương FC
02-03-2022
Đà Nẵng FC
Đà Nẵng FC
TPHCM
TPHCM
02-03-2022
HAGL
HAGL
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
02-03-2022
Hải Phòng FC
Hải Phòng FC
Nam Định FC
Nam Định FC
Vòng 3
05-03-2022
Viettel FC
Viettel FC
Sài Gòn FC
Sài Gòn FC
06-03-2022
Đà Nẵng FC
Đà Nẵng FC
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
06-03-2022
Sông Lam Nghệ An
Sông Lam Nghệ An
HAGL
HAGL
06-03-2022
Hải Phòng FC
Hải Phòng FC
Thanh Hóa FC
Thanh Hóa FC
06-03-2022
TPHCM
TPHCM
Bình Dương FC
Bình Dương FC
Vòng 4
11-03-2022
HAGL
HAGL
Viettel FC
Viettel FC
12-03-2022
Thanh Hóa FC
Thanh Hóa FC
Đà Nẵng FC
Đà Nẵng FC
12-03-2022
Hà Nội FC
Hà Nội FC
TPHCM
TPHCM
13-03-2022
Bình Dương FC
Bình Dương FC
Hải Phòng FC
Hải Phòng FC
13-03-2022
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Bình Định FC
Bình Định FC
13-03-2022
Sài Gòn FC
Sài Gòn FC
Sông Lam Nghệ An
Sông Lam Nghệ An
Vòng 5
16-03-2022
Hà Nội FC
Hà Nội FC
Thanh Hóa FC
Thanh Hóa FC
Vòng 2
04-04-2022
Viettel FC
Viettel FC
Hà Nội FC
Hà Nội FC