Kĩ thuật khống chế bóng bằng lòng trong bàn chân

Kiểm soát bóng từ các đường chuyền sệt và đường chuyền bổng

Khống chế các đường chuyền đều thực hiện 3 bước:

1. Hướng người về phía bóng đến, nếu đường bóng lệch thì cần phải di chuyển và tạo tư thế thoải mái để nhận bóng.

2. Sử dụng lòng trong bàn chân hướng góc 45 độ (chân thuận) để đỡ bóng, lưu ý cần cứng cổ chân.

Đối với đường chuyền bổng thì 

3. Bóng khi chạm vào chân cần hoãn xung và sẽ nảy ra một chút.