Kéo xuống dưới để bắt đầu chơi,Ấn nút màu xanh phía trên để chơi chế độ mô phỏng với kính VR hoặc chơi trên điện thoại để căn hướng

Trên máy tính dùng chuột di chuyển hướng ném và ném bằng chuột trái - Đối với điện thoại thì chỉ cần chạm

Điểm:0