Kĩ thuật chuyền bóng bằng lòng trong bàn chân

Đây là một kĩ thuật đơn giản nhưng tính hiệu quả rất cao

diagram shows how to make players' short passing skills more effective

4 bước để thực hiện kĩ thuật

1.Tiếp cận bóng với một góc khoảng 30 độ để dễ dàng vung chân khi chạm bóng. Ở đây ví dụ chân trụ là chân trái, chân vung để chuyền là chân phải (chân thuận)

2. Sử dụng cánh tay để thăng bằng, mắt nhìn vào quả bóng, chân trái trụ song song với quả bóng,

3. Vung chân phải, bẻ bàn chân phải song song và tiếp xúc chính giữa quả bóng. Lưu ý mắt cá chân phải chắc chắn, cứng cổ chân lại.

4. Đường bóng chuẩn là một đường bóng hướng thẳng đên người nhận bóng, có thể bổng hoặc sệt tùy điểm tiếp xúc bóng.

Xem thêm các kĩ thuật bóng đá khác tại đây

KHỞI ĐỘNG

Gồm 3 phần: Làm nóng cơ thể – Khởi động với bóng – Giãn cơ

KĨ THUẬT CƠ BẢN

Chọn vào hình dưới hoặc vuốt sang để tìm các kĩ thuật khác nhau

Đang cập nhập tiếp…