Nguyên tắc Tập luyện là nguyên tắc chuẩn mà mọi người tham gia rèn luyện thể chất đều phải tuân thủ trong quá trình tập luyện.

Khi tuân thủ các nguyên tắc này giúp việc rèn luyện thể chất có hiệu quả, bao gồm 4 nguyên tắc

 

Lượng Vận Động – Quãng Nghỉ

Cấu trúc của các Phương pháp tập luyện, nhìn chung là ai tập luyện thể thao hay rèn luyện thể chất hàng ngày đều cần tuân thủ cấu trúc này