Casual game

Ấn Select Rom để chọn game

Ấn chuột trái vào màn hình game

Di chuyển bằng phím I,J,K,L

Phím A,S thay cho phím A,B trên tay cầm

Phím P lựa chọn giữa 1 player và 2 player

Ấn Enter để chọn

 

Controls

Trái J Num-4
Phải L Num-6
Up I Num-8
Down K Num-2
A A Num-7
B S Num-9
Start Enter Num-1
Chọn P Num-3