Test phản xạ

Chạm hoặc click chuột vào ô màu dưới đây khi nó chuyển sang màu đỏ. Bắt đầu test thì ấn vào icon phía dưới đây

Phản xạ của bạn là


Phản xạ trung bình của một người bình thường là 0.25s-0.35s