Hàm lượng Calories trong mỗi loại thức ăn

Đơn vị là 100gr hoặc 100mL trên từng loại thực phẩm

Mỗi ngày chúng ta cần bao nhiêu ?

SỐ NĂNG LƯỢNG MÀ BẠN CẦN MỖI NGÀY (CALORIES)
Hệ đo lường Anh
Hệ đo lường Quốc tế
Thông số cơ thể của bạn
Thời gian dành cho việc tập luyện
Goals
Your results:
0
calories/day