Đầu tiên chúng ta cần xác định chỉ số BMI của mình

Chỉ số BMI của bạn là

Sau khi biết BMI của mình rồi chúng ta cùng xem chế độ dinh dưỡng và tập luyện hàng ngày cho cơ thể 😀 , công thức tính Keto, khẩu phần dinh dưỡng cho từng loại thực phẩm

SỐ NĂNG LƯỢNG MÀ BẠN CẦN MỖI NGÀY (CALORIES)
Hệ đo lường Anh
Hệ đo lường Quốc tế
Thông số cơ thể của bạn
Thời gian dành cho việc tập luyện
Goals
Your results:
0
calories/day

Công thức tính Keto

Công thức tính năng lượng Keto

Điền số lượng thành phần dinh dưỡng tại đây(đơn vị gram)

Kết quả

Chất béo (FAT)

0%

Đạm (PROTEIN)

0%

Tinh bột (CARB)

0%

Tổng cộng số calories là

0

Đang cập nhập tiếp tỉ lệ % dinh dưỡng cho từng loại thực phẩm, khoảng 80 000 loại thực phẩm và 500 000 món ăn nên sẽ hơi lâu 😀

Lê Hoàng Thành

Lê Hoàng Thành

Thạc sĩ Giáo dục Thể chất - Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Khoa học thể thao
Email: lehoangthanh0293@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 0378 295 093

Bằng cấp, thành tích đạt được