Hệ xương

Người trưởng thành có 213 xương trong cơ thể