Lượng vận động và quãng nghỉ - 2 thành tố quan trọng nhất trong phát triển các tố chất thể lực

Hiểu đơn giản Lượng vận động là thứ chúng ta tập luyện hàng ngày tác động vào cơ thể gây mệt mỏi, stress, đổ mồ hôi…

Còn Quãng nghỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các lần tập luyện trong buổi tập, giữa các ngày tập luyện với nhau.

Sơ đồ như ở dưới đây

Khối lượng có thể là quãng đường di chuyển(mét, km), khối lượng tạ (kg), số hiệp giữa mỗi lần đẩy , kéo …

Cường độ là tần suất thực hiện các bài tập, ví dụ như thực hiện nhanh hay chậm. hay bình thường…

Khối lượngCường độ tỉ lệ nghịch với nhau, chạy 100 mét (Khối lượng) thì chạy rất nhanh với vận tốc lớn (Cường độ) trong khi chạy 10000 mét (Khối lượng) thì chạy với vận tốc thấp (Cường độ).

Lượng vận động Quãng nghỉ thì tỉ lệ thuận với nhau, tập càng nhiều thì nghỉ càng dài mới hồi phục được hết và ngược lại, tập ít thì nghỉ xíu là hồi phục rồi.