Kĩ thuật bắt bóng trong bóng rổ

Bắt bóng có nhiều cách, có thể bắt bóng bằng bằng hai tay hoặc một tay.

-Bắt bóng bằng hai tay: Gồm 3 cách bắt bóng bằng hai tay là hai tay trước ngực, hai tay trên đầu và hai tay dưới thấp.

+Hai tay trước ngực:

* Tư thế chuẩn bị: Hai chân đứng song song hoặc chân trước sau. Tách rộng bằng vai, gối khuỵu, thân trên quay về hướng bóng đến.

Khi bóng đến, hai tay đưa thẳng theo hướng bóng, các ngón tay mở tự nhiên thả lỏng, hình giống như chiếc phễu, khoảng cách giữa hai bàn tay nhỏ hơn đường kính của quả bóng, hai ngón tay cái tạo thành hình chữ A.

* Khi bắt: Phần tiếp xúc bóng đầu tiên là các ngón tay, sau đó nhanh chóng hoãn xung đưa bóng nằm gọn vào phần trong các ngón tay và chai tay, đồng thời khép cổ tay gần vào nhau và hai tay hơi gập lại ở khớp khuỷu kéo bóng về ngực và chuẩn bị làm động tác tiếp theo.

+ Hai tay trên đầu:

* Tư thế chuẩn bị: Hai chân đứng song song hoặc chân trước sau. Tách rộng bằng vai, gối khuỵu, thân trên quay về hướng bóng đến.

Khi bóng đến, hai tay đưa thẳng theo hướng bóng, các ngón tay mở tự nhiên thả lỏng, hình giống như chiếc phễu, khoảng cách giữa hai bàn tay nhỏ hơn đường kính của quả bóng, hai ngón tay cái tạo thành hình chữ A.

* Khi bắt:

Khi bóng đến dùng sức các ngón tay giữ bóng lại, hai tay đưa theo đà bóng bay hơi về sau để giảm xung lực của bóng.

Sau khi bắt được bóng thì hai tay đưa bóng từ trên xuống dưới về trước ngực để chuẩn bị các động tác tiếp theo.

+ Hai tay dưới thấp:

* Tư thế chuẩn bị: Hai chân đứng song song hoặc chân trước sau. Tách rộng bằng vai, gối khuỵu, thân trên quay về hướng bóng đến.

Khi bóng đến, hai tay đưa thẳng theo hướng bóng, các ngón tay mở tự nhiên thả lỏng, hình giống như chiếc phễu, khoảng cách giữa hai bàn tay nhỏ hơn đường kính của quả bóng, hai ngón tay cái tạo thành hình chữ A.

* Khi bắt: Khi bóng đến thì dùng sức của các đầu ngón tay giữ bóng lại và theo đà bóng bay về trước ngực để chuẩn bị làm động tác tiếp theo.

– Bắt bóng bằng một tay: Động tác này được sử dụng nhiều trong thi đấu, để bắt những quả bóng xa thân người mà hai tay không bắt được. Phạm vi khống chế của động tác này rộng hơn so với bắt bóng bằng hai tay, song khó và không chắc.

*Tư thế chuẩn bị: Hai chân đứng song song hoặc chân trước sau. Tách rộng bằng vai, gối khuỵu, thân trên quay về hướng bóng đến.

* Khi bắt: Bắt bóng bên nào đưa tay bên đó ra đón bóng. Bàn tay và các ngón tay không giữ căng, hướng về phía bóng tới. Khi bóng vừa chạm các ngón tay thì đưa tay ra sau xuống thấp dùng lực hoãn xung của cổ tay và các ngón tay giữ bóng lại. Đồng thời qua người một chút về phía tay bắt bóng để hỗ trợ việc bắt bóng ở tay.

Sau đó tay còn lại tiếp xúc bóng và hai tay thu bóng về phía trước ngực để chuẩn bị cho động tác tiếp theo.

Xem các kĩ thuật khác tại đây