Kĩ thuật đánh đầu

Thực hiện đánh đầu gồm 3 bước sau:

  1. Chỉnh tư thế người hướng về phía bóng đến, Hạ thấp trọng tâm thân người, lưng thẳng, chân khuỵu
  2. Hai tay để duỗi phía trước hoặc sang hai bên.
  3. Khi tiếp xúc bóng bằng trán, cứng cổ đẩy người về phía trước. Dùng lực ở lưng, cánh tay hạ xuống đột ngột nhằm giúp lực bóng đi mạnh hơn
Khi đánh đầu lái bóng lúc bật nhảy cũng thực hiện tương tự như vậy