Kĩ thuật đỡ bóng và kiểm soát bóng

Bao gồm đỡ các đường bóng sệt và bóng bổng, đầu tiên là các đường chuyền dưới đất như sau:

Thực hiện gồm 3 bước chính

  1. Chỉnh người hướng thẳng với bóng, nếu không thể thì di chuyển và tạo góc thuận lợi nhất có thể.
  2. Dùng bàn chân thuận của mình đỡ bóng, bẻ chân thuận góc 45 độ và tiếp xúc với bóng bằng lòng trong bàn chân.
  3. Khi tiếp xúc bóng, cổ định mắt cá chân và cổ chân, hơi lùi cả bàn chân thuận xuống để hãm lực.

Đối với các đường bóng bổng, không ở dưới mặt đất chúng ta có hai cách đỡ bóng sau:

Đỡ bóng bằng lòng trong bàn chân

Thực hiện gồm 3 bước:

  1. Chỉnh người hướng thẳng với bóng, nếu không thể thì di chuyển và tạo góc thuận lợi nhất có thể.
  2. Dùng bàn chân thuận của mình đỡ bóng, bẻ chân thuận góc 90 độ và tiếp xúc với bóng bằng lòng trong bàn chân. Xương đùi và xương ống đồng chân thuận tạo góc 90 độ.
  3. Khi tiếp xúc bóng, cổ định mắt cá chân và cổ chân, hơi lùi cả bàn chân thuận xuống để hãm lực.

 

Đỡ bóng bằng ngực

Thực hiện gồm 3 bước sau:

  1. Điều chỉnh thân người hướng về phía bóng đến.
  2. Hai chân rộng bằng vai, hơi khuỵu gối xuống, Cẳng tay để phía trước vuông góc với vai. Ưỡn ngực.
  3. Khi bóng đến tiếp xúc bóng bằng phần ngực. Nín thở, đồng thời uốn lưng về sau một chút ra sau để hãm bóng.