Kĩ thuật sút bóng bằng mu chính diện bàn chân

Mu chính diện là phần màu cam, thực hiện cú sút cần 4 bước như sau.

1.Tiếp cận bóng với một góc 0 độ đến 30 độ để dễ dàng vung chân khi chạm bóng. Ở đây ví dụ chân trụ là chân trái, chân vung để chuyền là chân phải (chân thuận)

2. Sử dụng cánh tay để thăng bằng, mắt nhìn vào quả bóng, chân trái trụ song song với quả bóng,thân người hướng về phía trước

3. Vung chân phải, bẻ bàn chân phải xuống và tiếp xúc chính giữa quả bóng bằng mu chính diện, sau đó Vuốt. Lưu ý cổ chân phải thật cứng lực bóng càng mạnh.

4. Đường bóng chuẩn là một đường bóng hướng thẳng đên khung thành, có thể bổng hoặc sệt tùy điểm tiếp xúc bóng.

Xem thêm kĩ thuật khác tại đây

KHỞI ĐỘNG

Gồm 3 phần: Làm nóng cơ thể – Khởi động với bóng – Giãn cơ

KĨ THUẬT CƠ BẢN

Chọn vào hình dưới hoặc vuốt sang để tìm các kĩ thuật khác nhau

Đang cập nhập tiếp…