Thông số Dứt điểm/Sút bóng

Xem video dưới đây và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, các video được đánh dấu theo thứ tự 1,2,3… tương ứng với các câu hỏi.

Ấn vào nút Start để bắt đầu làm

[ays_quiz id='2']