Giải U23 Châu Á 2022

Thông số vòng 1 

Việt Nam Thái Lan Hàn Quốc Malaysia
sb 0 cb 0 tạt 0 tc 0 tắc 0 tctk 0

Tỉ lệ tính theo đơn vị %. Trong đó:

SB: Sút bóng chính xác 

CB: Chuyền bóng chính xác (trên Tổng số đường chuyền).

TẠT: Tạt bóng chính xác vào khu vực 16m50 (trên Tổng số đường tạt).

TC: Tranh chấp tay đôi thành công. 

TẮC: Tắc, lấy bóng thành công (trên Tổng số lần tắc, lấy bóng).

TCTK: Tranh chấp trên không thành công.

Bảng xếp hạng